Besvär och åkommor du söker
Podoshop-Fothälsan för
Nedsjunkna fotvalv
(främre metatarsalgi)

Kortfattad beskrivning om smärta i nedre extremiteter av mekaniska orsaker

Fotens överbelastningsskador. Överbelastningsskador kan uppstå då en vävnad utsätts för upprepad normal eller hög belastning, vilket leder till mikroskopiska bristningar och en vävnadsskada. Kroppens försvar mot vävnadsskada är en inflammatorisk reaktion.

Nedsjunket främre fotvalv är beroende på belastningsaxeln av kroppens tyngdfördelning.
Trycket mot ledhuvudena ökar och ger förhårdnader på fotsulan vilka ger smärtor i framfoten. Detta kan förorsaka förtunning i några av slemsäckarna oftast mellan tredje och fjärde tån och kan ge upphov till en neurologisk klämning (s.k. Mortons neurom). Detta är ett välkänt syndrom som kan orsaka smärtor i främre trampdynan i form av värk med en huggande känsla. Tryck av t. ex. skor ökar smärtan. Denna åkomma är till största delen ärftlig eller åldersrelaterad, men kan även drabba andra personer.
Medicinska fakta


Metatarsalgi. Smärtor i framfoten är det mest vanliga fotsymtomet. Smärtan orsakas ofta direkt eller indirekt av förändringar i ett eller flera metatarsalhuvuden, inte sällan efter försök att lösa patientens fotproblem genom resektion av ett eller flera metatarsalhuvuden. Framför allt reumatiker med förstörda, starkt smärtande MTP - leder har blivit opererade med resektion av samtliga metatarsalhuvuden till småtårna och med debasering av stortån, om även stortåns MTP - led destruerats. Ett så omfattande ingrepp skapar dock problem och förändrar belastningsaxeln, ty tårnas och metatarsalhuvudenas del i stegavvecklingen bortfaller. Problem av detta slag faller under begreppet "kortfotproblem". Se nedan rekommendation och råd i förstahand.
Metatarsalgi av Morton's neurom uppstår då interdigitalnerven skadats av att tryckas mot det djupa transversella ligamentet. Resektion av nerven och exstirpation av det bildade neuromet är en åtgärd som tillgrips när patienten har provat med standard pelottsula och bra personlig avlastning och följt nedanstående rekommendation. Tyvärr är det kirurgiska ingreppet med delning av en nerv inte alltid smärtfritt. I hälften av fallen bildas ett nytt neurom och ger smärta som tidigare. En del patienter har felaktigt blivit opererade med plantar snittföring och fått smärtande ärr på fotens belastningsyta.
Åtgärd / rekommendationer


I första hand bör man tydligt tolka vissa signaler i god tid, typ trötthet och svidande känsla i främre trampdynan och börja med att anskaffa breda skor med mjuk sula, använda tofflor och ej gå barfota inomhus. Vidare rekommenderas att börja i tidigt skede med standardavlastning i form av pelottsula.

Om smärtorna och besvären har varit långvariga kontakta oss för personlig avlastning med individuella inlägg och skorådgivning.Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


Hälbesvär/hälinflammation
(Hälatrofi)

Kortfattad beskrivning om smärta i nedre extremiteter av mekaniska orsaker

Fotens överbelastningsskador. Överbelastningsskador kan uppstå då en vävnad utsätts för upprepad normal eller hög belastning, vilket leder till mikroskopiska bristningar och en vävnadsskada. Kroppens försvar mot vävnadsskada är en inflammatorisk reaktion.

Hälkudden är uppdelad i små rum som innehåller fett och som är omgivna av fasta bindvävsband, vilka fäster mot huden. Inflammation i hälen kan drabba vem som helst, det är en myt att det bara drabbar överviktiga personer. Det är inte heller bara åldersrelaterat, kan drabba vem som helst i vilken ålder som helst. Det finns flera faktorer som man kan åberopa som orsakar dessa hälbesvär.; En faktor att man gått med tunna platta skor som helt saknar klack. En annan faktor som kan orsaka hälbesvär är överbelastning och ökad pronationstendens (går inåt med fötterna). En målgrupp är barn och ungdomar som tidigt börjar med viss typ av idrott/aktivitet de kan uppleva sådana här hälbesvär eftersom deras hälar har inte tillräcklig med skydd, detta kan uppstå inom t ex fotboll, tennis, badminton, dans med andra ord aktivitet som belastar fötterna/hälarna mycket. Den sistnämnda målgruppen rekommenderas i förebyggande syfte att använda en hälavlastning/hälkudde i fotbolls- och tennisskor innan smärta uppstår.    

Tips och åtgärder:
Se först över dina skor, skor bör ha mjuka sviktande sulor och mjuk sviktande klack som är 3 cm hög och börja använda en typ av hälavlastning i skor. i dessa hälavlastning. Undvik att gå barfota använd inneskor, tofflor. Nu finns det en speciell toffel för avlastning av hälbesvär. Har man mycket smärta kan man kombinera med antiinflammatorisk creme, det är bättre än att använda medicin i tablettform. Om detta inte hjälper inom 7-10 dagar kontakta oss för personlig avlastning. Har man haft dessa besvär mer än 2-3 månader hjälper endast personlig avlastning.


Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


Hälsporre
(Plantar faciitis)

Kortfattad beskrivning om smärta i nedre extremiteter av mekaniska orsaker

Fotens överbelastningsskador. Överbelastningsskador kan uppstå då en vävnad utsätts för upprepad normal eller hög belastning, vilket leder till mikroskopiska bristningar och en vävnadsskada. Kroppens försvar mot vävnadsskada är en inflammatorisk reaktion.

Fotvalvsplattan (plantaraponeurosen) är ett ledband, som går från hälbenets främre, inre del och framåt, där det sammanvävs med ledband vilka fäster i tårna. Hälsporre är en inflammation i brosket i nedre delen av hälbenet, som skapar ett tryck på hälkudden och även kan påverka den så kallade flexorsenan (flexor hallucis longus).

Symtom och diagnos
Hälsporrebesvär ger ömhet på hälens mediala sida, där stortåns del av aponeurosen utgår. Smärtan kan komma plötsligt och börja i hälkudden i en punkt på insidan av hälen och kan sträcka sig mot mitten av fotvalvet och bakre delen av ankeln. Första tecknet är att det gör ont när man tar de första stegen på morgonen eller efter vila. Det finns olika faktorer och orsaker som kan utlösa hälsporreproblem. Åldersförändringar, övervikt, plattfothet, kraftig pronation eller tunna hälkuddar ökar riken för att få hälsporre. Diagnosen ställs genom anamnes (sjukdomshistoria), medicinsk palpation (beröring) och eventuell röntgen/magnetkamera.


På bilden under ses hur fotvalvsplattan spänns vid avstamp. Det inrutade området anger sätet för inflammationen vid fotvalvsplattans ursprung i hälbenet


Behandling:
Klassisk standardavlastning i form av hälkudde och ev. antiinflammatoriska medel. Om dessa inte hjälper inom 7-10 dagar kontakta oss för personlig avlastning.

Tidig avlastning bör insättas eftersom skadan annars blir svårläkt.

Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


Benhinne-inflammation
(periostit)

Kortfattad beskrivning om smärta i nedre extremiteter av mekaniska orsaker

Fotens överbelastningsskador. Överbelastningsskador kan uppstå då en vävnad utsätts för upprepad normal eller hög belastning, vilket leder till mikroskopiska bristningar och en vävnadsskada. Kroppens försvar mot vävnadsskada är en inflammatorisk reaktion.

Benhinneinflammation (periosit)
benhinneinflammation i t ex underbenet är en vanlig åkomma speciellt bland idrottare som byter underlag vår och höst och som ändrar teknik, skotyp m.m. Intensiv träning på hårt underlag och försummelse av stretching kan ge benhinneinflammation, speciellt vintertid. Löpare som springer på tå eller med fötterna utåtriktade samt friidrottare som använder spikskor kan drabbas av benhinneinflammation. Personer som står och går på hårda underlag med platta tunna skor kan även de få benhinneinflammation. Plattfothet, lågt fotvalv och överpronation kan bidra till att besvär med benhinna uppstår.
Symtom:
Vid ansträngning känner man smärta framförallt på insidan av skenbenet men även på dess utsida. Vid ökad belastning på kroppsdelen blir smärtan intensivare. Lokal ömhet känns längs den främre inre skenbenskanten, även viss svullnad kan uppstå.
Åtgärd:
Under akutskedet rekommenderas kylning (kylspray) vila, och ev. antiinflammatoriska medel. Den fysiska konditionen kan upprätthållas genom alternativ träning t ex cykling (utan fotledsrörelser). Vid återgång till löpträning bör byte av underlag ske successivt med anpassad träningsintensitet. Besvär från benhinnan kan ofta avlastas med tips om bra skor och personliga inläggbr.

Podoshop-fothälsan

Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


Ledbandsskador i fotleden
(stukning eller vrickning)

Ledbandsskador i fotleden är en av de allra vanligaste idrottsskadetyperna och förekommer inom de flesta bollsporter, hoppgrenar m.m. Dessa skador kan även drabba motionärer och personer som går på ojämnt underlag. Skadorna kan i princip vara totala eller partiella.
Varje vrickning som ger upphov till blödning, svullnad och ömhet innebär att fotledens rörelseomfång har överskridits och är därför att betrakta som en ledbandsskada. Upprepade stukningar kan vara ett tecken på överrörlighet. Vid vrickningar är det framför allt fotledens yttre och inre ledband som brister.

Åtgärd: Nedkylning i akutstadiet. Därefter bör man tejpa eller använda vristbandage (ankelstöd). Om man har lätt att stuka foten kontakta oss för avlastning och korrigering i form av balanserade personliga inlägg.
Ledbandsskador i fotleden bör inte nonchaleras. Korrekt behandling av en sådan skada leder till att den drabbade blir helt återställd. En återgång till idrottsaktivitet bör inte ske förrän smärtfrihet, normal rörlighet och styrka i fotleden föreligger.
Om instabilitet i fotleden föreligger p.g.a. upprepade ledbandsskador eller efter förnyat våld mot leden kan operation utföras.

För att Du skall få tillbaka full funktion i foten och förhindra nya stukningar måste balans, styrka och rörlighet tränas upp i det skadade benet.

Återgång till träning: Det är viktigt med kontinuitet i träningen och så fort svullnaden lagt sig kan man bedriva alternativ träning, dvs träna hela kroppen och avlasta den skadade foten. För att hålla konditionen uppe kan Du cykla, för att hålla styrkan uppe kan Du styrketräna det andra benet, armarna och bäckenet, och för att träna upp balansen bör Du använda balansbräda 10 - 15 min per dag.

Idrott ställer stora krav på balans, styrka och rörlighet. Du måste träna för att Din fot skall klara dessa krav.

Åtgärder för att få tillbaka full funktion i foten och förhindra nya stukningar: Testa Dig själv! Stå på ett ben. Känns det lika säkert på båda benen? Gör mjuka tåhävningar på en fot i taget. Orkar Du lika många? Har Du samma rörlighet i båda fotlederna? Fotfunktionen förbättras gradvis i upp till tio veckor om Du tränar 15 min 3 gånger i veckan, men vanligen tar det inte så lång tid.

Om Du skulle stuka foten igen:
Kom ihåg kyla, högläge och vriststöd! Behåll gärna skon på, eftersom den skapar ett visst tryck. Lägg upp foten högt och ligg så minst 20 min. Dessa åtgärder skall göras direkt efter skadetillfället, och syftet är att förhindra svullnad.

Hjälpmedel: Kylspray, ankelstöd och balansbräda.     Ankelstödstrumpa (25609 bytes)

Balansplatta


Se vår rekommendation för träning och rehabilitering.

Podoshop-Fothälsan


Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


HälsenebesvärHälsene-
inflammation (akillestendinit)

Kortfattad beskrivning om smärta i nedre extremiteter av mekaniska orsaker

Fotens överbelastningsskador. Överbelastningsskador kan uppstå då en vävnad utsätts för upprepad normal eller hög belastning, vilket leder till mikroskopiska bristningar och en vävnadsskada. Kroppens försvar mot vävnadsskada är en inflammatorisk reaktion.

Partiell bristning i hälsenan. Denna bristning uppstår oftast i samband med ensidigt upprepad belastning, ökad träningsmängd, förändring av underlag och olämpliga skor. Den uppförstorade bilden visar hur det efter en bristning eller ett antal upprepade småbristningar kan uppstå inflammatorisk vävnad i det skadade området. Akut inflammation med krasningar (krepitationer) kan förekomma i vissa fall. Skadan kan i många fall vara långvarig på grund av upprepade småskador och överbelastning.

Vid akuta inflammationer vila och behandla med kyla och antiinflammatoriska medel. Lyssna på kroppens varningssignaler och reducera träningmängd och belastning.

Behandling:
Idrottaren eller motionären bör:
- i akutstadiet behandla med kyla och antiinflammatoriska medel och vila från träning
- använda skor med 3 cm klack med hälinlägg i mjukt sviktande material, helst i silikon.
- använda värmeskydd i form av ankelstöd
Om detta inte är tillräckligt kontakta oss för personliga, ortopediska inlägg och skoråd. En mycket viktig del av behandlingen är tidig rehabilitering, så snart smärtan är borta, med lätta cirkulationsövningar och stretching.


Tidig avlastning bör insättas eftersom skadan annars blir svårläkt.

Podoshop-Fothälsan

Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


Total bristning i hälsenan

Kroppens senor börjar undergå åldersförändringar (degeneration) redan då man är i 25 - 30-årsåldern. Förändringarna medför svaghet i senorna men kan i viss mån förhindras eller åtminstone fördröjas genom att man regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet och stretching. Totala bristningar i hälsenan uppstår vanligen i åldersförändrade senor som utsätts för ökad belastning. De som skadas är ofta idrottare som efter en kortare eller längre tids träningsuppehåll har återupptagit sin träning eller börjat motionsidrotta.
Total bristning i hälsenan.


Thompsens prov

Symtom och diagnos
- Intensiv smärta över bristningsområdet i hälsenan. Den skadade kan uppge att "det small till som vid ett pistolskott" eller att han har fått ett slag eller en spark bakifrån i samma ögonblick som smärtan satte in.
- Den skadade kan inte gå normalt på foten eller på tå.
- Tilltagande svullnad på grund av en blödning, som så småningom kan förorsaka missfärgning av underbenets nedre del samt foten.
- Distinkt ömhet över bristningsstället, som ofta är beläget 2 - 5 cm ovanför hälbenet.
- En lucka i senan kan kännas.
- Nedsatt förmåga att böja foten nedåt.
- Thompsens prov ger positivt utslag. Vid detta prov ligger den skadade på mage med det aktuella benets knäled lätt böjd. Då den undersökande läkaren med ena handen trycker samman det skadade benets vadmuskel böjs foten uppåt (mot taket) om hälsenan är intakt men förblir i utgångsläget om hälsenan är avliten.


Behandling: Vid total bristning måste
man söka läkare för operation.

Podoshop-Fothälsan

Podoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid


"Löparknä"
(Ileotibialband- syndrom)

Kortfattad beskrivning om smärta i nedre extremiteter av mekaniska orsaker

Fotens överbelastningsskador. Överbelastningsskador kan uppstå då en vävnad utsätts för upprepad normal eller hög belastning, vilket leder till mikroskopiska bristningar och en vävnadsskada. Kroppens försvar mot vävnadsskada är en inflammatorisk reaktion.

"Löparknä" är benämningen på ett smärttillstånd, som är lokaliserat till knäledens utsida och som speciellt drabbar dem som springer eller motionerar ofta och länge. De som har en accentuerad pronation utsätts för större risk att drabbas av denna åkomma. Vid böjning och sträckning av knäleden ansträngs senfästet (tractus ileotibialis), som glider mot utsidan av benet och orsakar en lokal inflammation.

Symtomen är en smärta som under löpning ökar succesivt tills fortsatt löpning blir omöjlig. Efter en vilopaus försvinner smärtan tillfälligt, men återkommer om man försöker fortsätta att springa. Löpning i utförsbackar ökar besvären.Åtgärder i akutstadie: Använd kylspray och kombinera med antiinflammatorisk kräm och ett lätt knäbandage.
Rekommendation för rehabilitering: För snabb rehabilitering den första åtgärden är att kontakta Podoshop Fothälsan för korrigeringsinlägg och skoråd. Bra skor med korrigeringsinlägg är en förutsättning för snabb rehabilitering.


Podoshop-FothälsanPodoshop-Fothälsan Vi här på Fothälsan har lång erfarenhet av avlastning av ovanstående besvär.
Ring 08-24 56 90 eller 08- 24 56 95 för att boka tid